fb

ההצלחה מתחילה מבפנים

השיתופים המרגשים של המשתתפים שלנו

צביקי לפידות, 33, כלכלן

צרור המפתחות, 2017

בעקבות סדנת "צרור המפתחות" למדתי לפזר את רעשי הרקע מסביבי והתחלתי לצעוד בדרך שלי.
אחד מהנושאים שלמדנו בסדנת "צרור המפתחות" הוא הנושא 'יחסים בין אנשים'.
הרבה פעמים רציתי להגיד משהו לצד השני (לבוס, לחבר טוב, לבת הזוג) והצד השני לא מקבל את המידע כמו שאני רציתי להוציא אותו.

בסדנה למדנו איך אפשר לתקשר בצורה שהצד השני יקבל ויבין את מה שרצית להגיד לו, במקום שהוא יפרש את זה בצורה אחרת.
למדנו על סוגי טיפוסים של אנשים ואיך נכון לפנות לאנשים שונים בצורה שונה. למדתי שזה ממש כלים פרקטיים וברורים שניתן ליישם.

בנוסף, בסדנת "צרור המפתחות" יש מוטיב חוזר שהוא- לקבל את עצמך כמו שאתה ולהבין שאתה בסדר.
הרבה פעמים יש לנו ציפיות מעצמנו או מהסביבה החיצונית שהן לא ריאליות.
בסדנה אתה לומד שאתה צריך למרכז את השאיפות והרצונות שלך אל מה שאתה רוצה, במקום למה שהסביבה רוצה או שאתה חושב שהיא רוצה.

בעקבות סדנת "צרור המפתחות" למדתי לפזר את רעשי הרקע מסביבי והתחלתי לצעוד בדרך שלי.

שיתוף הפוסט

למדתי מאוד חזק להפסיק להגיד אי אפשר, אלא לשאול איך אפשר. בכל תחום. קיבלתי אומץ פשוט לעשות דברים בנושא הכסף. כמו לפתוח חשבון השקעות, לקנות בית להשקעה גם אם זה לבד בלי הבן זוג שלי.
נלי אהרונוב, 36, רואת חשבון

שפע של כסף, 2018